25 представители на българските общини се докоснаха до норвежката образователна и социална система

В периода 13-17 март в норвежката столица Осло се проведе обучително пътуване „Обмяна на добри практики в сферата на социалните и образователни услуги между българските и норвежките общини“ по проект „Обмяна на добри практики между българските и норвежките общини“, финансиран от Двустранния фонд на Програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, Норвежки финансов механизъм 2009-2014. В обучението се включиха представители на 22 общини, членуващи в Постоянната комисия по труда и социалната политика и Постоянната комисия по образование на НСОРБ.

 

По време на обучението участниците се запознаха с дейността на норвежката асоциация на местните власти (KS), норвежката система на образование и прилагането на механизъм за справяне с проблема „Отпадащи ученици от училище”.

Предизвикателствата, пред които е изправена Асоциацията са свързани с откъсването и отдалечаването от хората, искането на гражданите за независими органи и автономни общини. Един от приоритетите в работата на KS е цифровизацията и дегитализацията на информация, поддържане на платформи, които да се използват от местните власти и гражданите. Групата посети отдела по „Дигитализация” в Асоциацията, като подробно бяха представени целите, които са си поставили и това, което са извършили до момента. Поддържат около 50 големи приложения, както и модули по области, свързани с образование, социални дейности и услуги. В работата на норвежките общини и тяхната асоциация дигитализацията в публичния сектор  е приоритет, който цели предоставяне на безплатен достъп до продуктите за гражданите и работи по множество комуникационни и информационни канали с местните власти. Последният разработен инструмент от асоциацията цели да даде на общините по-добра информация за това дали услугите, които те предоставят, са правилно планирани и съответстват на нужда на населението от здравни и социални услуги. Системата се казва SAMDATA (По-добри данни за здравеопазването) и представлява уеб портал за управление на данни. Поддържат се бази данни за повечето общини при използването на услугите на Общо практикуващите лекари и други местни здравни услуги и грижи, които са фокусирани върху разходите, информацията за степента на удовлетвореност и потребности на пациентите. Системата SAMDATA е тясно свързана със създадения регистър на общинските пациенти и потребителя (KPR).

Г-жа Ира Хеймонен, представи модела IKO, който в превод означава ИдентификацияПланиранеПоследващи действия. Политически приоритет е да намалее процента на децата, които отпадат от училище. Установените проблеми са индивидуални /липса на мотивация, ниски оценки, социално-икономически и др./ и институционални, свързани са с възможностите на училището да отговори на потребностите. Проекта е финансиран от Министерство на образованието и технологиите, след направено проучване. При него е установено, че липсват подход/интервенция на ранен етап, сътрудничество между различните нива за разрашаване на проблемите, взаимоотношения между учители и ученици, както и последващ контрол на извършените дейности. Именно за това IKO е насочен към група от ученици, която има нужда от подкрепа в определени моменти, за да се предотврати на ранен етап отпадането им от училище.

Прилагането на модела в област Акершус представи Ханс-Олав Гамелшруд.

 Представена бе Норвежка платформа за дигитално обучение, прилагана в 18 от общо 19-те области в страната. Целта е намаляване на финансовите ресурси, заделяни от учениците в процеса на обучение. Платформата съдържа панели за здравеопазване, социални дейности, наука, норвежки език, както и общи предмети и курсове за кандидатстуденти, а материалите са безплатни и общодостъпни.

Интересно за участниците бе представянето на професионално училище Хисинген. В него се обучават около 45 ученика, на възраст от 16-21 години, отпаднали от училище, поради прекаленото теоритизиране, неподходяща програма, социални проблеми, зависимости, като преобладават момчетата. Обучението е в рамките на една година. Целта на проекта е да се върнат децата в училище и да се ангажират с дейности, както и да възвърне мотивацията им, способността да се учат, като придобиват умения. Финансира се от регионалните съвети и тъй като проекта е успешен, ще се търсят възможности за продължаването му.  Децата  получават информация за училището от областния съвет, чрез услуга за проследяване или от разговори.  В училището има 4 работилници по Проектиране, Строителство, Ресторантьорство и Продуцентство. Въведените строги правила за присъствие в училището, водят до социално умение за дисциплиниране. Приемат се поръчки за извършване на определени услуги, срещу заплащане, като сумата отива за самоиздръжка. Процеса при изготвянето на съответните проекти дава възможност за самообразоване и самооценка, предлагат се знания, участниците се самоконтролират. По време на втората половина от обучението им се акцентира върху това какво искат да правят учениците след като завършат. Чрез мотивиране, отпадналите от системата на образованието се връщат, за да завършат. На практика този модел дава знания и опит на учениците за последваща трудова реализация.

 

Групата посети квартал Тойен в Осло, в който повечето жители са  - мигранти. Характерно за квартала е високото равнище на бедност –едно от три деца живее под нивото на бедността, а от 1000 деца едва 300 посещават училище. От пет години в Тойен се прилага програма за подобряване на условията за живот. Целта й е съобразяване с нуждите и желанията на хората и привличане на нови жители. 

 

 

Календар

Април 2019
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Търсене